HOME ART STUDIO
   


    Курсът (Workshop) за изработка на пластики и пана от хартия се провежда в рамките на общо 6 часа, два дни по 3 часа, като е възможно заниманията да бъдат в почивни и работни дни от 12 до 21 ч., което се уточнява при записването на желаещите.
    Той обхваща изработка на отделните елементи и една зъвършена пластика или пано.
    На участниците се осигуряват материалите и условия за работа.
   
При поискване всеки може да получи пад за рязане, разходите за който не са включени в посочената сума.
    Заниманията се провеждат с до трима участници.
    Заявките за участие се изпращат в срок от 14 дни преди провеждане на заниманията.
    Разходите, които участниците следва да покрият при записването са в размер на 90.00 лв. 


   


 
  СИД
 
  Полимер клей

  Мозайки

  Пластики
(пана) хартия

  Пластики
(пана) гипс

  Пластики
(пана) огън

  Декоративни фонтани

  Стъклопис

  Галерия

  Контакт
 Copyright © 2010 Home-art-studio  - All Rights Reserved