HOME ART STUDIO

 


    Home Art Studio ( Студио за Изкуство и Дизайн - СИД ) е обобщение на идеи, впечатления, наблюдения и търсения в продължение на доста години.
    По тази причина
Home Art Studio ( Студио за Изкуство и Дизайн - СИД ) на пръв поглед се разпилява по различни техники, материали и области на приложение на различните обекти на творчеството, но, от друга страна, съм убеден, че в един или друг момент човек има различни "проблясъци", които иска да материализира.
    Разбира се, би било вярно, ако приемете арт-заниманията и като антидепресивна мярка в днешния и забързан, и конфликтен свят, а също така и като релаксираща възможност, позволяваща ви да останете насаме със себе си, кореспондирайки единствено с естетическите си усещания и нагласи, оставяйки се на свободата на активното творчество.
    Както казах вече, през годините, занимавайки се, може да се каже, с доста различини по характер неща, съм се убедил, че човек трябва да разчита основно на себе си, минимизирайки зависимостта си от подизпълнители и сътрудници, а същевременно да прави това, което му е приятно и, естествено, с поглед към финансовия резултат при съобразяване с "териториалните" си възможности. С други думи, считам, че избора на продукт трябва да отговаря на няколко условия: вътрешна нагласа; познания;  умения; ниска цена на оборудване и екипировка; площ на собствено място за работа и възможно по-точна представа за евентуалната му търговска реализация, като последното следва да се разглежда като приходи от продажби или като спестяване на пари от покупки на декоративни неща за в къщи или за подаръци.
    Давам си сметка, че това, което казвам, може да се приеме като пропагандиране на манифактурата, и то в ХХІ век, който си го е помислил - е прав, за мен това е начин на постигане на вътрешна свобода и форма на известна самостоятелност в свят на силни взаимовръзки и масирани опити за влияние от "околната  среда" към всеки един от нас.
    Дали това, което предлага
Home Art Studio ( Студио за Изкуство и Дизайн - СИД ), ще бъде наречено "курсове"," workshop" или по друг начин, де факто няма значение; това, за което става дума, е обмен на ноу-хау, придобиване на основни умения, информация за технологии, осигуряване на  екипировка при възможно най-добри условия, в т.ч. тип "Направи сам" и сигурно други неща, които сега неволно пропускам.  
    За целите на маркетинга и рекламата ви
Home Art Studio ( Студио за Изкуство и Дизайн - СИД ) разполага с възможност за организиране на изложби на творчеството ви в Галерия за архитектура, изкуство и дизайн (ГАИД), което е една допълнителна възможност да обърнете погледа на "света" към вас. Естествено, и на този сайт раздел Галерия e място за вас.
    Дотук говорих за
Home Art Studio (Студио за Изкуство и Дизайн - СИД ), за Галерии, редно е да знаете и моите очаквания, а те са - да прекараме известно време и приятно, и полезно, или както пише в официалните кореспонденции - "в дух на ползотворно и взаимоизгодно сътрудничество"; това, което не очаквам, е да получа повече, от което давам, като ви уверя, че ми е напълно ясно, че това не е финасово проспериращия ми бизнес.
    А там, където видите  различни суми, те са  за  материали, оборудване и режийни разходи за помещенията, а ако нещо остане, то ще бъде вашият принос, вашето дарение за Домове за възрастни хора в гр. Дряново


    Юрий Бибин


 
  СИД
 
  Полимер клей

  Мозайки

  Пластики (пана) хартия

  Пластики
(пана) гипс

  Пластики
(пана) огън

  Декоративни фонтани

  Стъклопис

  Галерия

  Контакт
 Видео презентации, изложби и евенти
www.events-bg.com


Директория - Приложно изкуствоCopyright © 2010 Home-art-studio  - All Rights Reserved