HOME ART STUDIOВ знак на благодарността ми
за всяко дарение над USD 30.00,
което ще се използва
за продължаване на проектите:

Архитектурно-етнографски комплекс и Домове за възрастни хора
в гр. Дряново, ТУК могат да бъдат показани до три снимки на вашите произведения за период от 180 дни.
 
  СИД
 
  Полимер клей

  Мозайки

  Пластики
(пана) хартия

  Пластики
(пана) гипс

  Пластики
(пана) огън

  Декоративни фонтани

  Стъклопис

  Галерия

  Контакт
 Copyright © 2010 Home-art-studio  - All Rights Reserved